Waarom beleggen mensen eigenlijk?

Stel je voor dat je beschikt over Euro 50.000,-. Je hebt het over en je bent niet van plan om het binnenkort uit te gaan geven. Sterker nog, je hebt al een doelstelling. Het is je wens om drie jaar eerder te gaan stoppen met werken en je hebt berekent dat je momenteel Euro 33.000,- per jaar uitgeeft. Je hebt nog een beleggingshorizon van 30 jaar. Een snelle berekening leert je dat je dan ongeveer Euro 100.000,- moet hebben om deze doelstelling te kunnen realiseren. Dat komt overeen met een gemiddeld jaarrendement van 3,76%.

“Welke denkfout(en) wordt hier gemaakt?”

Twee woorden: Inflatie en belastingen

Laten we eerst een kijken naar de inflatie. Hieronder zien we de ontwikkeling van de German Consumer Price Index. Die bedraagt gemiddeld per jaar 3%. Dat betekent wat nu Euro 33.000,- kost over 30 jaar Euro 80.000,- kost. Om drie jaar te kunnen bekostigen, dient er niet een vermogen van Euro 100.000,- bij elkaar te worden gesprokkeld maar een vermogen van Euro 240.000,-.

Inflatie zorgt ervoor dat je met hetzelfde geld steeds minder kunt kopen. 

We introduceren nu twee nieuwe termen, namelijk de nominale waarde en de reële waarde. In dit voorbeeld bedraagt zowel de nominale als de reële waarde van het vermogen Euro 50.000,-. Bij een gemiddelde inflatie van 3% bedraagt de nominale waarde na een jaar nog steeds Euro 50.000,-. De reële waarde is echter afgenomen tot Euro 48.500,-. Na tien jaar bedraagt de nominale waarde nog steeds Euro 50.000,-, echter de reële waarde is afgenomen tot Euro 37.204,-.

Momenteel bedraagt de inflatie 1,10%. Dat ligt een stuk onder de 3% uit dit voorbeeld. Als we echter naar de historie kijken dan zien we talloze periodes dat de inflatie aanzienlijk hoger lag dan het gemiddelde van 3%.

Inflatie kan behoorlijk variëren door de tijd heen

De ECB hanteert de wens van een 2% inflatie. Maar, zoals we net hebben gezien, in de praktijk kan de inflatie behoorlijk fluctueren. Zo steeg in de jaren ’70 de inflatie naar niveau’s boven de 5% of meer. In dergelijke periodes wordt de reële waarde van je vermogen in een decennium gehalveerd.

In extreme situaties kan inflatie volledig uit de hand lopen. We noemen dit hyperinflatie. Duitsland heeft dit meegemaakt in de jaren ’20 en landen als Zimbabwe en Venezuela maken het momenteel mee. In dergelijke situaties raken spaarders en beleggers in obligaties hun vermogen volledig kwijt.

De eerste reden om te gaan beleggen is om ervoor te zorgen dat je vermogen haar koopkracht behoudt! Dat betekent dat je een rendement moet realiseren dan minimaal gelijk is aan de inflatie.

Naast de onzichtbare inflatie hebben we ook nog te maken met belastingen. Zonder rekening te houden met de belastingvrij voet, bedraagt de belastingdruk 1,20% op jaarbasis. Dit dient jaarlijks overgemaakt te worden aan de fiscus en vormt dus een jaarlijks terugkerende kostenpost van je vermogen. Het hoeft geen betoog dat bij een huidige inflatie van 1,10%, een belastingdruk van 1,20% en een spaarrente van 0,20% de reële waarde van je vermogen snel minder waard wordt.

Maar laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld. Als we rekening houden met een gemiddelde inflatie van 3% en een belastingdruk van 1,20%, dan dient deze belegger over dertig jaar een vermogen opgebouwd te hebben van Euro 343.000,-. Dat betekent dat er een gemiddeld jaarrendement van 6,60% gerealiseerd moet worden. Dat is alleen te realiseren door in aandelen te beleggen.

De tweede reden om te gaan beleggen is dat er een doelstelling nagestreefd wordt die alleen maar te realiseren is met behulp van rendementen van risicovollere beleggingen, zoals aandelen.

De praktijk

De praktijk is echter dat de gemiddelde Nederlander nauwelijks belegt. Een ongelooflijk bedrag van Euro 336 miljard wordt op nauwelijks renderende spaarrekening aangehouden. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de angst voor beleggen. Het is ons doel om door middel van educatie deze angst weg te nemen.

Conclusie

We hebben kort de eerste redenen gegeven waarom iemand zou kunnen kiezen om te gaan beleggen. Beleggen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de reële waarde van het vermogen in stand blijft. De tweede reden is dat je soms wel moet beleggen om je financiële doelstellingen te kunnen realiseren.

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl