Doe geen kwaad

Toen mijn vader in 1957 afstudeerde als medisch specialist werd hem gevraagd de Eed van Hippocrates af te leggen. In het kort komt deze hierop neer: “Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen”. Terugkijkend op mijn opvoeding durf ik te zeggen dat dit als een rode draad door mijn opvoeding heen heeft gelopen. “Doe geen kwaad”.

En net zo goed als deze eed werkt in de medische wereld, werkt deze ook voor ons eigen vakgebied, beleggingsadvies. Zodra de krantenkoppen weer eens moord en brand schreeuwen over de (vermeende) slechte vooruitzichten van de economie of de fors gedaalde beurskoersen, is onze reactie daarop: “Doe geen kwaad”.

Volatiliteit (de bewegelijkheid van koersen) is terug van weggeweest en wel om verschillende redenen die allemaal zijn samen te vatten onder de noemer “onzekerheid”. Het verbaast ons telkens weer hoe beleggers (ook professionele) collectief in paniek raken in plaats van de dingen te zien voor wat ze zijn: volatiliteit is van alle tijden. Het woord “paniek” is in dit geval zowel beschrijvend als begrijpend omdat het ons menselijk gedrag karakteriseert en ik inmiddels weet hoe emotioneel mensen kunnen reageren of forse koersdalingen. Het gaat dan niet meer alleen om de waarde van iemands vermogen maar over iemands pensioen, de opleiding van je kinderen, de aflossing van je hypotheek of eerder stoppen met werken. En daar zit hem nu de paradox. Om die doelen te halen is een proactieve houding vereist, geen reactieve.

De juiste hoofdpunten

Om je financiële doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk de gevolgen van koersschommelingen op de lange termijn te beoordelen. Onderstaande grafiek laat zien dat de geschiedenis een behoorlijk aantal crises heeft gekend en dat we ondanks die crises per saldo een stijgende lijn kunnen waarnemen.

figuur

De vraag die opkomt is of het nu de hoofdpunten in het nieuws zijn die voor beleggers van belang zijn om hun doelstellingen te realiseren of dat beleggers er beter aan doen om zich te focussen op de hoofdpunten van hun eigen leven. Het antwoord is wat ons betreft duidelijk: Uw persoonlijke uitgangspunten vormen de basis van ieder financieel plan en de daarbij gekozen beleggingsfilosofie. Ze zijn onmisbaar om beleggers door onzekere tijden te loodsen. Ze beschrijven waar u als beleggers staat en waar u heen wilt, nog voordat het vermogen financieel en emotioneel is vastgelegd in een beleggingsportefeuille. Het versterkt ook het idee dat een aanpassing van uw portefeuille alleen noodzakelijk is als uw persoonlijke uitgangspunten wijzigen en niet als de toch al niet voorspelbare markten hun grillen laten zien.

Doe niets…

Te vaak en geheel onterecht wordt dit geïnterpreteerd als “niets doen”. Het tegenovergestelde is echter waar. “Maak een plan en hou je daaraan” tenzij er iets in de persoonlijke omstandigheden verandert. De geschiedenis laat zien dat dit de enige juiste aanpak binnen een beleggingsplan is. De koppen in het nieuws hebben zelden (lees: nooit) betrekking op onze eigen persoonlijke doelstellingen en kunnen dan ook het best genegeerd worden.

“Doe geen kwaad” krijgt in onze ogen dan ook hier een hele andere betekenis. Doe geen dingen die niet passen binnen uw eigen financiële planning. Laat het nieuws het nieuws en focus op zaken waar je wel invloed op hebt: lage kosten, geen stomme dingen doen en kies voor een financiële partner die u helpt uw doelstellingen te realiseren in plaats van een partner die de toekomst probeert te voorspellen.

Disclaimer: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle beleggingen zijn onderhevig aan risico, inclusief het mogelijke verlies van waarde van uw bezittingen.

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl