Vermogensbeheer in de praktijk: een groot verschil tussen de belofte en de praktijk

Beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten. We noemen dit ‘evidence-based’ beleggen en dit biedt onze cliënten de allerbeste beleggingservaring. We zien het als onze taak om relevante wetenschappelijke beleggingsinformatie te delen met Nederlandse beleggers in de hoop dat elke belegger in staat is om meer vermogen op te bouwen en dus een betere financiële toekomst voor zich heeft.

In dit artikel behandelen we de beloftes van vermogensbeheerders en laten we zien dat er een groot verschil bestaat tussen de beloftes en de praktijk.

Recent werden we benaderd door een belegger die sinds 2015 zijn vermogen had toevertrouwd aan een vermogensbeheerder. Het viel hem op dat de gerealiseerde rendementen aanzienlijk lager waren dan onze rendementen die, zoals bekend, we maandelijks op onze site publiceren. Hij vroeg ons wat volgens ons de reden was dat zijn rendement zo achter bleef.

We vinden het belangrijk om onze analyse openbaar te maken. De reden is dat het inzicht geeft hoe vermogensbeheerders met het toevertrouwde vermogen van haar cliënten omgaan.

De belofte

Als een belegger op zoek gaat naar een partij die zijn vermogen kan beheren, komt hij de fraaiste beloftes tegen, zo ook bij deze partij. Want wat staat er op de site:

We werken op twee manieren aan lage kosten. Ten eerste hebben we lage transactietarieven bij de banken bedongen. Ten tweede leidt een rustige, niet paniekerige hand van beleggen tot minder transacties en dus lagere beleggingskosten.

Met deze belofte zijn we het volledig eens. De centrale vraag is of de vermogensbeheerder deze belofte ook in de praktijk brengt? Het antwoord voor deze cliënt is helaas negatief.

In april 2015 werd begonnen met een portefeuille van ongeveer € 280.000,-. Sindsdien heeft de vermogensbeheerder 258 transacties doorgevoerd met een totale waarde van € 294.000. Dat komt overeen met een geschatte jaarlijkse omloopsnelheid van 60%.

We zullen enkele voorbeelden behandelen behandelen welke transacties deze beheerder sindsdien heeft doorgevoerd.

Wat we constateren is dat deze beheerder in 2016 actief heeft ingespeeld op mogelijke gebeurtenissen, zoals o.a. de Brexit.

De Brexit

De Brexit vond plaats op 23 juni. Op 17 juni kocht de vermogensbeheerder een speculatieve sprinter short. Een dergelijke belegging is ronduit speculatief en levert alleen geld op als de verwachte beursontwikkeling ook daadwerkelijk uitkomt. In dit geval kwam de verwachte daling niet en verloor de belegger € 2.306,-, oftewel 0,81% van zijn vermogen.

Weinig geduld

De beheerder was positief voor Europese aandelen. Om hier een belang in te nemen werd in de periode van april 2015 tot en met 23 mei 2016 in meerdere tranches een positie opgebouwd in het iShares MSCI Europe ETF. Dat is op zich prima. Wat ons verbaast is echter dat deze positie in juli 2016 volledig wordt afgebouwd met als gevolg een verlies voor de belegger. Wat betekent dit voor onze belegger? In totaal was er een positie opgebouwd van 601 aandelen tegen een kostprijs van € 46,32. Deze positie wordt vervolgens volledig verkocht tegen € 40,01. Het trieste is dat de huidige koers momenteel € 44,80 bedraagt, oftewel 12% hoger dan de koers waarop deze positie werd verkocht.

De centrale vraag bij een dergelijke transactie is of de vervolgens gekochte positie een beter rendement heeft opgeleverd. In dit geval werd o.a. het Vanguard FTSE Emerging Markets ETF aangekocht en CMCI Composite SF UCITS ETF van UBS aangekocht. Het Vanguard ETF is 3,73% in waarde gestegen en de UBS ETF met 2,45%. Er is dus sprake van een waarde vernietigende transactie. De beheerder had beter niets kunnen doen.

De beheerder heeft meerdere posities met verlies verkocht. Zoals we al aangaven bij het iShares MSCI Europe zien we dat zodra een positie op verlies staat de beheerder de positie sluit.

Zo zien we o.a. een belegging in het iShares iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF. In de zomer van 2015 wordt deze positie opgebouwd om in november 2016 volledig en met verlies verkocht te worden.

Een vergelijkbare transactie zien we in het iShares Euro Stoxx MID ICITS ETF. Ook hier wordt in 2015 in meerdere transacties een positie opgebouwd om vervolgens in maart 2016 deze volledige positie met ruim 11% volledig te verkopen. Dit terwijl de huidige koers ten opzichte van de verkoopkoers ruim 11% hoger noteert.
Nog een voorbeeld. In 2015 wordt een positie opgebouwd in het iShares NASDAQ Biotech ETF. De gemiddelde aankoopkoers bedraagt $ 371,-. Vervolgens wordt in december 2015 de volledige positie verkocht tegen $ 318,- om vervolgens in maart weer opgenomen te worden tegen $ 257,20.

Onze conclusie

We constateren dat er een groot verschil bestaat tussen de belofte van de beheerder op de site, namelijk een ‘rustige en niet paniekerige hand’ en de praktijk. In de praktijk zien we dat de beheerder zeer actief is en probeert in te spelen op mogelijke gebeurtenissen. De praktijk laat echter zien dat de beheerder in de meeste gevallen beter niets had kunnen doen. De cliënt was dan aanzienlijk beter af geweest.

We vragen ons af waarom de beheerder zo actief is. Er is zoveel bewijs dat er een negatieve relatie is tussen de omloopsnelheid van een beleggingsportefeuille en het rendement. Het is natuurlijk mogelijk dat deze beheerder niet op de hoogte is van al dit bewijs. Dat zou een zeer kwalijke zaak zijn. Een andere mogelijkheid is dat de beheerder wel op de hoogte is van dit bewijs maar dat er desondanks toch wordt besloten om te proberen slimmer te zijn dan de markt. Het bewijs toont aan dat er dan een zeer kleine kans is op succes en een grote kans op falen.

Wij zijn van mening dat elke beheerder dit vooraf moet communiceren. De cliënt kan dan een goede keuze maken en kan achteraf dan ook niet teleurgesteld worden, zoals in deze situatie waar vooraf wordt ‘beloofd’ rustig aan te doen en in de praktijk juist wel een ‘paniekerig’ beleggingsbeleid wordt waargenomen.

Kortom, er is werk aan de winkel voor de toezichthouder. 

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl