Veel indexbeleggers zijn helemaal geen indexbeleggers!

Het succes van indextrackers (ETF's) en indexfondsen is ongekend. Steeds meer beleggers kiezen er dan ook voor om te gaan 'indexbeleggen'. Veel partijen proberen van deze trend te profiteren en profileren zich als de specialist op dit gebied. Terecht of niet?

Voordat we antwoord op deze vraag geven is het belangrijk om stil te staan bij de volgende vraag: "Wat is eigenlijk indexbeleggen?"

Wat is indexbeleggen?

Een beleggingsportefeuille waarbij de beleggingsmethodiek indexbeleggen wordt gehanteerd voldoet aan de volgende kenmerken:

  1. Er is sprake van zeer gespreide beleggingsportefeuilles;
  2. Alle kosten worden geminimaliseerd;
  3. Er wordt niet geprobeerd om de toekomst te voorspellen.

Onder een breed gespreide beleggingsportefeuille verstaan we dat alle soorten beleggingscategorieën worden opgenomen.Binnen het aandelengedeelte wordt er bij voorkeur in zoveel mogelijk verschillende aandelen belegd. Dit kan door middel van een wereldwijd gespreide ETF of indexfonds.

Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen. Dat verklaart ook het succes van indexbeleggen. Door zeer goedkoop een breed gespreide beleggingsportefeuille aan te houden, wordt uiteindelijk een marktconform rendement gerealiseerd. Met deze strategie wint u in 77% van de periodes van een actieve beleggingsmethodiek. Bij indexbeleggen wordt dus nauwelijks gemuteerd!

Deze laatste opmerking is zeer belangrijk. In de Nederlandse beleggersindustrie zien we namelijk steeds meer partijen die uitdragen dat zij specialist zijn op het gebied van indexbeleggen maar in de praktijk zeer actief zijn en de ene transactie na de andere doorvoeren. Dit staat haaks op wat indexbeleggen is!

Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling.

Recentelijk ontvingen we een transactieoverzicht van een cliënt van een zogenaamde specialist in indexbeleggen. We schrokken van het aantal transacties. Sommige ETF's worden na enkele maanden alweer verkocht. We hebben zelfs posities gezien die na twee weken alweer werden gesloten. Het verbaast ons niets dat deze cliënt met een offensief portefeuille risico na twee jaar niets had verdiend. En dat in dit beursklimaat!

Weer een andere partij maakt ook zeer actief gebruik van ETF's. Volgens de site bedraagt het rendement in 2013 voor het hoge portefeuillerisico 6,10%. In de maanden juli, augustus en september heeft deze beheerder het aandelenbelang verlaagd. Zij probeert dus de toekomst te voorspellen. Het is vervelend dat dit gelijk al mis is gegaan. De koersen van aandelen zijn namelijk in deze periode flink verder gestegen. Het rendement van ons model 10 (100% aandelen) bedraagt over 2013 +16,74%. Voor alle duidelijkheid, dat is niet onze verdienste, dat is simpel het marktrendement over 2013.

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl