Beleggingsbeslissingen gebaseerd op headlines

De financiële media besteden veel aandacht aan headlines, afkortingen en modewoorden die als het nieuwste van het nieuwste verkocht kunnen worden. “FAANG” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) is daarvan het meest recente voorbeeld. Maar de vraag is of dergelijke kreten een beleggingsstrategie vormen?

Voor journalisten, commentatoren en marketeers zijn afkortingen zoals FAANG handig. Ze passen gemakkelijk in krantenkoppen en spelen in op de gevoelens van sommige beleggers dat hun portefeuilles bij de tijdgeest moeten passen. Zoals we echter zullen zien, komen en gaan beleggingstrends. We willen daarmee geen afbreuk doen aan het transformatieve karakter van nieuwe technologieën en de mogelijkheden die ze bieden. Maar als belegger moet u er rekening mee houden dat de hoop die ze bieden en de verwachtingen die ze scheppen, al in de prijzen zijn verwerkt. De afkorting FAANG werd in 2017 bijzonder populair toen het rendement van de vijf leden van deze niet officiële vereniging de rest van de financiële markt ver overstegen.

Grafiek 1 toont het totale rendement tot 31 oktober 2017 van de FAANG-leden, vergeleken met het rendement van de S&P 500. De publieke belangstelling in de techreuzen is zo groot dat het moederbedrijf van de New York Stock Exchange recentelijk een NYSE FANG+TM Index lanceerde. Hierin zijn de driemaandelijkse termijncontracten van de FAANG-leden opgenomen, met uitzondering van Apple (vandaar die ene ‘A’), naast vijf andere actief verhandelde groeiaandelen uit de techsector.

grafiek1

Betekent dit dus dat u uw portefeuille rond deze techbedrijven zou moeten inrichten, zoals sommige mediagoeroes beweren? Deze bedrijven hebben tenslotte fundamentele veranderingen teweeggebracht in de traditionele sectoren zoals kranten, televisie, reclame en detailhandel. Voor beleggers zijn er verschillende mogelijke antwoorden op deze vraag. Waarbij geen enkel antwoord ontkent dat Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google en andere technologiebedrijven een aanzienlijke invloed op ons leven hebben.

Ten eerste verandert het marktleiderschap voortdurend door verscheidene invloeden zoals verschuivingen in de structuur van de wereldeconomie, grondstoffen, technologie, demografische factoren, consumentenvoorkeuren en leveringsfactoren. Proberen om een beleggingsstrategie te formuleren door deze factoren te voorspellen, is een onmogelijke opgave. In de jaren zestig van de vorige eeuw bestonden de vaak geciteerde ‘Nifty Fifty’ uit ‘stabiele, buy-and-hold’ Blue chip aandelen1 van bedrijven als Xerox, Eastman Kodak, IBM en Polaroid. Deze werden in de daaropvolgende decennia allemaal op de een of andere manier voorbijgestreefd door nieuwere, meer wendbare concurrenten. Aan het einde van de jaren negentig stonden de media vol van verhalen over de ‘dotcoms’, bedrijven die met behulp van de transformatieve kracht van internet op een nieuwe manier zaken gingen doen. Een handvol daarvan (zoals Amazon) kon de verwachtingen waarmaken. Vele anderen gingen kopje onder zoals bijvoorbeeld retailer Boo.com, het prototype van sociale netwerken TheGlobe.com, en leverancier van dierbenodigdheden Pets.com. In het midden van de jaren 2000 verschoof de focus naar bedrijven met een hoge blootstelling aan de zogenaamde ‘BRIC’-landen. Die afkorting staat voor de snelgroeiende opkomende economieën van Brazilië, Rusland, India en China. Verschillende financiële dienstverleners hebben zelfs BRIC-producten opgezet, maar met gemengd succes.

Een grote investeringsbank argumenteerde zelfs dat de groeivooruitzichten voor opkomende economieën, de vertekening voor aandelen blootgesteld aan deze markten rechtvaardigde. Na jaren van tegenvallende resultaten werd dit fonds eind 2015 echter gesloten.2 Het kan elke sector een tijdlang voor de wind gaan. Dat wil echter niet zeggen dat het een duurzame langetermijnstrategie is om de nadruk in uw portefeuille te leggen op een sector die op dat moment populair is. Een tweede manier om naar dit probleem te kijken, is aanvaarden dat het moeilijk is om succesvolle sectoren uit te kiezen. Maar daar echter niet uit concluderen dat u deze aandelen moet uitsluiten van een gespreide, marktbrede portefeuille. U kunt ze nog steeds aanhouden, maar dan wel binnen een veel breder verband.

Hoe geconcentreerder de portefeuille, hoe meer u bent blootgesteld aan de krachten die kenmerkend zijn voor een specifek aandeel of een bepaalde sector. Een goede spreiding in uw portefeuille betekent dat u nog steeds kunt profteren van de brede trends die de technologie, of elke andere sector die op dat moment de markt domineert, aansturen. Maar dan wel op een behoedzamere manier.

grafiek2

Anders gezegd: door te spreiden verlaagt u niet alleen het risico dat u te veel inzet op een bepaalde sector, u verhoogt ook de kans dat u de best presterende bedrijven behoudt.

Bronnen

1. Blue chip aandelen zijn de aandelen in bedrijven die een goede naam hebben, fnancieel stabiel zijn en reeds lang gevestigd zijn in hun sector.
2. “Goldman Closes BRIC Fund,” The Wall Street Journal, 9 november 2015.
3. De “Alle aandelen”-portefeuille bestaat uit alle daarvoor in aanmerking komende aandelen uit alle in aanmerking komende ontwikkelde en
opkomende markten. De portefeuille voor januari tot en met december van jaar t bevat aandelen waarvan de vrij verhandelbare marktkapitalisatie
per december t-1 groter is dan USD 10 mln voor ontwikkelde markten en USD 50 mln voor opkomende markten, en waarvan het koersrendement
voor december van het jaar t-1 niet ontbreekt. Het jaarrendement van een portefeuille is het waarde-gewogen gemiddelde van het jaarrendement
van de inbegrepen effecten. De portefeuilles “Zonder de top 10%” en “Zonder de top 25%” zijn op vergelijkbare wijze samengesteld. Gegevens
over specifeke effecten zijn afkomstig van Bloomberg, London Share Price Database en het Centre for Research in Finance. De in aanmerking
komende landen zijn: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Tsjechische Republiek, Denemarken, Egypte,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, Hongarije, India, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Republiek Korea, Maleisië, Mexico,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru, Filippijnen, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan,
Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten. De spreiding van beleggingen neemt het risico van marktverliezen niet weg. In
het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl