Disclaimer

Disclaimer

Bezoek aan de website
Toegang tot deze site wordt verleend onder de voorwaarde dat de volgende bedingen door de bezoeker worden aanvaard en erkend.

Door naar de pagina’s op deze website door te klikken en deze te bezoeken verklaart de bezoeker expliciet onderstaande bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en het kennisnemen van de daarop gepubliceerde informatie.

Aansprakelijkheid
De door De Vries Investment Services. op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die naar haar oordeel betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor zover er koersen en standen van indices worden getoond, zijn dit de meest actuele slotkoersen en slotstanden. De mogelijkheid bestaat echter dat sommige koersen en standen van een afwijkende datum en tijdstip zijn.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Vries Investment Services als ook eventuele andere leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De Vries Investment Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site die niet door haar wordt onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van De Vries Investment Services.

Intellectueel eigendom
De Vries Investment Services. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor bewerking door derden van de door De Vries Investment Services. verschafte informatie. Bezoeker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Bezoeker mag de informatie niet bewerken. Bezoeker is verplicht aanwijzingen van De Vries Investment Services. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Bezoeker dient er rekening mee te houden dat zijn of haar e-mail mogelijk door derden kan worden gelezen. De Vries Investment Services. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van bezoekers persoonlijke gegevens door derden.

Let op met vergelijken van rendementen!
Als we de rendementen van andere partijen tonen wijzen wij u erop dat rendementen niet zomaar vergelijken kunnen worden. Wat de ene vermogensbeheerder "zeer defensief" noemt kan de andere vermogensbeheerder "defensief" noemen of anders omdat er geen wettelijke regels gelden voor de benaming van beleggingsportefeuilles en risicoprofielen.
De beleggingen en de gelopen risico's binnen de beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders/banken zijn daarom in de praktijk vaak verschillend waardoor een goed vergelijk van rendementen niet mogelijk is. De getoonde rendementen op deze site zijn louter als indicatie bedoelt.

Dominicanenlaan 2 • 2408 KH Alphen aan den Rijn •  info@devriesinvestmentservices.nl